Acupunctuur praktijk Barry SmiT

Schoterweg 12, Haarlem

+31 6 54964937

Schoterweg 12

2021 HM HAARLEM

+31 6 54964937

Bereikbaar tijdens kantooruren

Oorsuizen? Nee bedankt!

Tinnitus of oorsuizen, is een aandoening aan het akoestische systeem en kan verschillende (medische) oorzaken hebben. Spierspanning in nek en schouders kan een oorzaak zijn van de aanhoudende oorsuizen. Een andere oorzaak kan zijn dat het gehoororgaan overbelast is. Het gehoor komt dan moeizaam tot rust (in bed na een avond stappen bijvoorbeeld). Wie zich blijvend aan te veel lawaai blootstelt, loopt het risico dat de tinnitus niet meer vanzelf verdwijnen.

Bij tinnitus is er een constant geluid zoals sis-, fluit-, brom- of piepgeluid in 1 of beide oren. Mensen die dit geluid constant waarnemen ervaren dit als bijzonder storend in het dagelijks leven. Oorsuizen is een bijzonder lastige klacht waar de westerse geneeskunde vaak geen oplossing voor heeft. Het meest gegeven advies is dat men moet leren omgaan met de klacht.

Acupunctuur kan tinnitus meestal verlichten, en na voldoende behandelingen zelfs verhelpen. Dit vereist echter wel geduld. Tijdens het eerste consult wordt getracht de oorzaak van uw tinnitus te achterhalen. Vervolgens kan een behandelplan worden opgesteld. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier of neem telefonisch contact met de praktijk.